Một người bán một món hàng đc 1 000 000 đồng . Tính ra người. đó được lãi 200 000 đồng Tính số phân trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra mua món hà

By Everleigh

Một người bán một món hàng đc 1 000 000 đồng . Tính ra người. đó được lãi 200 000 đồng Tính số phân trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra mua món hàng đó

0 bình luận về “Một người bán một món hàng đc 1 000 000 đồng . Tính ra người. đó được lãi 200 000 đồng Tính số phân trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra mua món hà”

 1. Cách làm:

  Số tiền vốn bỏ ra là:

  1 000 000-200 000=800 000 đồng

  Số phần trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra là:

  200 000÷800 000=25%

  Đáp số: 25%

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $25\%$

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền vốn bỏ ra mua món hàng đó của người đó là:

  $1000000-200000=800000\mbox{ (đồng)}$

  Số phân trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra mua món hàng đó của người đó là:

  $200000:800000\times100=25\%$

  Đ/S: $25\%$

  Trả lời

Viết một bình luận