Có 4 bao kẹo. Mỗi bao 20 cái kẹo. Vậy 90 cái kẹo sẽ đc đựng trong bao nhiêu bao?

Photo of author

By Maria

Có 4 bao kẹo. Mỗi bao 20 cái kẹo. Vậy 90 cái kẹo sẽ đc đựng trong bao nhiêu bao?
Viết một bình luận