Có 4l dầu đổ vào hai loại chai,trong đó 1l dầu đổ đều vào 2 chai nhỏ,số dầu còn lại đổ đều vào 5 chai to. tìm lượng dầu trong mỗi chai nhỏ,mỗi chai to

Photo of author

By Bella

Có 4l dầu đổ vào hai loại chai,trong đó 1l dầu đổ đều vào 2 chai nhỏ,số dầu còn lại đổ đều vào 5 chai to. tìm lượng dầu trong mỗi chai nhỏ,mỗi chai to.
giúp em với ạ em ko bik làm em đang cần gấp ạ!
nhanh cảm ơn=vote+5 sao+ctlhn
Leave a Comment