Có ai chỉ cho mình viết pascal hệ thống thêm điểm không, bài tập nâng cao nhé! VD: Nhập tên của người bạn cần tìm: Bisky Nhập điểm bạn muốn thê

Photo of author

By Eden

Có ai chỉ cho mình viết pascal hệ thống thêm điểm không, bài tập nâng cao nhé!
VD: Nhập tên của người bạn cần tìm: Bisky
Nhập điểm bạn muốn thêm: 1
THONG Bao: Bisky vừa được +1 điểm
Leave a Comment