Có bao nhiêu biện pháp sau đây của con người góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường? (I). Phục hồi và trồng rừng mới. (II). Bảo vệ các loài sinh vật.

Photo of author

By Gianna

Có bao nhiêu biện pháp sau đây của con người góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường?
(I). Phục hồi và trồng rừng mới.
(II). Bảo vệ các loài sinh vật.
(III). Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.
(IV). Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.

0 bình luận về “Có bao nhiêu biện pháp sau đây của con người góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường? (I). Phục hồi và trồng rừng mới. (II). Bảo vệ các loài sinh vật.”

 1. Đáp án:Phục hồi và trồng rừng mới

  Có một đáp án vì những đáp án khác chỉ thoã mãn một tiêu chí thôi.Riêng Phục hồi và trồng rừng mới thoã mãn hai tiêu chí

  Chúc Bạn Học Tốt                   

  Cho mình hay nhất nha.          

   

 2. Những biện pháp chính giúp bảo vệ và cải tạo môi trường là:

  Hạn chế phát triển dân số quá nhanh

  Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên

  Bảo vệ các loài sinh vật

  Phục hồi và trồng rừng mới

  Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm

  Hoạt động khoa học của con người góp phẩn cải tạo nhiều giổng cây trồng, vật nuôi có năng suất cao

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!! CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!!

   

Viết một bình luận