Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn A,B,C,D,E nhồi vào một ghế dài sao cho bạn C ngồi chính giữa

By Melanie

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn A,B,C,D,E nhồi vào một ghế dài sao cho bạn C ngồi chính giữa

0 bình luận về “Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn A,B,C,D,E nhồi vào một ghế dài sao cho bạn C ngồi chính giữa”

 1. Đáp án:

   Có 24 cách xếp thỏa mãn yêu cầu.

  Giải thích các bước giải:

   Xếp C ngồi chính giữa có 1 cách.
  Xếp A,B,D,E vào 4 chỗ còn lại có 4! =24 cách.
  Vậy có 24 cách xếp thỏa mãn yêu cầu.

  Trả lời

Viết một bình luận