Cô cạn 100 ml dung dịch NaCl 1,5M rồi đem điện phân nóng chảy với hiệu suất 85%. Tính thể tích khí H2 sinh ra.

By Adalyn

Cô cạn 100 ml dung dịch NaCl 1,5M rồi đem điện phân nóng chảy với hiệu suất 85%. Tính thể tích khí H2 sinh ra.

0 bình luận về “Cô cạn 100 ml dung dịch NaCl 1,5M rồi đem điện phân nóng chảy với hiệu suất 85%. Tính thể tích khí H2 sinh ra.”

 1. Đáp án:

   1,428 l

  Giải thích các bước giải:

   nNaCl=0,1×1,5=0,15 mol

  2NaCl->2Na+Cl2

  nCl2=0,15/2=0,075 mol

  mà H=85%

  =>VCl2=0,075×22,4×85%=1,428 l

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm