Cô giáo có 1 số kẹo chia cho học sinh. Nếu mỗi bạn 8 cái thì thừa 20 cái.Nếu mỗi bạn 10 cái thì thiếu 48 cái. Hỏi : A. Có bao nhiêu cái kẹo B. Có bao

Photo of author

By Faith

Cô giáo có 1 số kẹo chia cho học sinh. Nếu mỗi bạn 8 cái thì thừa 20 cái.Nếu mỗi bạn 10 cái thì thiếu 48 cái. Hỏi :
A. Có bao nhiêu cái kẹo
B. Có bao nhiêu học sinh đc chia
Viết một bình luận