“ Cô H là giáo viên hợp đồng của trường Mầm non A. Hết hạn nghỉ hộ sản , cô trở lại trường để làm việc thì nhận được quyết định chấm dứt Hợp đồng lao

Photo of author

By Abigail

“ Cô H là giáo viên hợp đồng của trường Mầm non A. Hết hạn nghỉ hộ sản , cô trở lại trường để làm việc thì nhận được quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động giữa cô với nhà trường do hiệu trưởng trường A kí, với lí do : “ trong thời gian cô nghỉ, nhà trường đã bố trí người khác làm thay công việc của cô ”.Cô H cho rằng, việc làm của trường Mầm non A là sai và xâm phạm đến quyền lợi của cô. Theo em, Cô H cần làm gì và làm như thế nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.Trình bày các bước và quy trình thực hiện

0 bình luận về ““ Cô H là giáo viên hợp đồng của trường Mầm non A. Hết hạn nghỉ hộ sản , cô trở lại trường để làm việc thì nhận được quyết định chấm dứt Hợp đồng lao”

  1. Cô H cần thực hiện quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

    Cô H có thể đến khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2. Cô H cần thực hiện quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

    Cô H có thể đến khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Viết một bình luận