VI. Choose the best answer Choose the best option for each of the following sentences: Question 1: Jane: “Why don’t we go out for drink?” Tom

VI. Choose the best answer Choose the best option for ...

Read more

Phân bón nào sau đây cung cấp cả 3 nguyên tố nitơ, kali, phốtpho cho cây trồng ? A: Ure (CO(NH2 )2 ) B: Kali clorua (KCl) C: Phân NPK D: Canxi đih

Phân bón nào sau đây cung cấp cả 3 nguyên ...

Read more

Từ quặng pyrit sắt , muối ăn và nước viết phương trình điều chế Fe(OH)3 , Na2SO3 , NaSO4

Từ quặng pyrit sắt , muối ăn và nước viết ...

Read more

– ( 210 + 460 ) + 150 – 120 – ( 640 – 100 ) M.n mau giup mik vs ak

– ( 210 + 460 ) + 150 – 120 ...

Read more

IV. VIết câu phủ định và nghi vấn. 1. Mai plays badminton after school. 2. I will be at home tomorrow night. 3. She is out at the moment. 4. We often

IV. VIết câu phủ định và nghi vấn. 1. Mai ...

Read more

Tính khối lượng của không khí chứ trong phòng, biết khối lượng riêng của không khí là 1,29kg/m. Tính trọng lượng riêng của không khí trong phòng Mn g

Tính khối lượng của không khí chứ trong phòng, biết ...

Read more

Giải bài I.1 trang 20 sách bài tập vật lý 10. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong n

Giải bài I.1 trang 20 sách bài tập vật lý ...

Read more

Trái đất quay quanh trục bắc – nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h. Cho bán kính trái đất là R=3570km. Tính vận tốc dài của một vệ tinh viễn thông qu

Trái đất quay quanh trục bắc – nam với chuyển ...

Read more

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2 abc.4ab ³

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ ...

Read more

What are you doing now? => he asked me

What are you doing now? => he asked me

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm