Có một thùng gạo, 20% số gạo trong thùng là 45kg. Vậy 30% số gạo trong thùng là bao nhiêu kg?

Photo of author

By Rylee

Có một thùng gạo, 20% số gạo trong thùng là 45kg. Vậy 30% số gạo trong thùng là bao nhiêu kg?

0 bình luận về “Có một thùng gạo, 20% số gạo trong thùng là 45kg. Vậy 30% số gạo trong thùng là bao nhiêu kg?”

 1. Đáp án:

  67,5kg gạo

  Giải thích các bước giải:

  1% số gạo trong thùng là :

         45 : 20 = 2,25 ( kg gạo )

  Vậy 30% số gạo trong thùng là :

          2,25 x 30 = 67,5 ( kg gạo )

                   Đáp số : 67,5kg gạo

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  10% số gạo là :

  45:2=22,5(kg)

  30% số gạo trong thùng là 

  22,5X3=67,5(kg)

   

Viết một bình luận