Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng th

Photo of author

By Melanie

Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng thì phải đặt gương hợp với tia tới 1 góc bao nhiêu độ?

0 bình luận về “Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng th”

 1. Đáp án:

  Gương nghiêng góc 15 độ so với phương thẳng đứng.

  Giải thích các bước giải:

  Ánh sáng chiếu nghiêng 1 góc 60 độ so với phương ngang do đó nó chiếu nghiêng một góc 30 độ so với phương thẳng đứng.

  Để được chùm tia phản xạ hướng thẳng đứng xuống dưới thì:

  \[\left\{ \begin{array}{l}
  i + i’ = {180^o} – {30^o} = {150^o}\\
  i = i’
  \end{array} \right. \Rightarrow i = i’ = {75^o}\]

  Góc hợp bởi tia sáng chiếu vào và gương là:

  \[{90^o} – i = {15^o}\]

  Gương nghiêng một góc so với phương thẳng đứng là:

  \[{30^o} – {15^o} = {15^o}\]

   

Viết một bình luận