Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng th

By Melanie

Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng thì phải đặt gương hợp với tia tới 1 góc bao nhiêu độ?
Viết một bình luận