Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất ? Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V a) Để giảm ha

Photo of author

By Margaret

Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất ? Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V
a) Để giảm hao phí thì người ta phải truyền tải đi với hiệu điện thế 200 000V. Hỏi:
Phải dùng máy hạ thế hay tăng thế? Tính số vòng dây cuộn sơ cấp biết cuộn thứ cấp có 150 000 vòng
b)Nếu dùng máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 500 vòng, 100 000 vòng thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

0 bình luận về “Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất ? Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V a) Để giảm ha”

 1. Đáp án:

  Có 2 cách giảm hao phí:

  – Tăng hiệu điện thế truyền tải (hiệu quả nhất)

  – Tăng tiết diện dây dẫn

  a) Phải dùng máy tăng thế.

  Số vòng dây cuộn sơ cấp là:

  \[{n_1} = {n_2}.\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = 150000.\dfrac{{2000}}{{200000}} = 1500\]

  b) Hiệu điện thế cuộn thứ cấp là:

  \[{U_2} = {U_1}.\dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = 2000.\dfrac{{100000}}{{500}} = 400000V\]

Viết một bình luận