phân biệt nhu cầu cần năng lượng ATP của vận chuyển thụ động và chủ động

Photo of author

By Amara

phân biệt nhu cầu cần năng lượng ATP của vận chuyển thụ động và chủ động

0 bình luận về “phân biệt nhu cầu cần năng lượng ATP của vận chuyển thụ động và chủ động”

  1. * vận chuyển thụ động: là vận chuyển cùng chiều gadien nồng độ từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp

    => k cần năng lượng ATP

    *vận chuyển chủ động: ngược chiều gadien nồng độ 

    => cần năng lượng ATP

Viết một bình luận