Cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Photo of author

By Bella

Cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

0 bình luận về “Cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa”

 1. -liên xô và đông âu đều có chung mục đích xây dựng xã hội chủ nghĩa

  -cùng chung 1 chủ nghĩa là :Mác -Lê -Nin

  -đều do đảng cộng sản lãnh đạo

  nếu sai mong cậu bảo !

 2. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành trên sơ sở:

  – Cùng mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

  – Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

  – Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Viết một bình luận