Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Photo of author

By Isabelle

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

0 bình luận về “Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có tất cả 4 cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Đó là các cách sau:

  3 + 31;

  5+ 29;

  11 + 23;

  17 + 17.

Viết một bình luận