Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

By Isabelle

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

0 bình luận về “Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có tất cả 4 cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Đó là các cách sau:

  3 + 31;

  5+ 29;

  11 + 23;

  17 + 17.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm