Có thể điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A:Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn B:Cho NaOH tác dụng với dung dịc

By Eden

Có thể điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây?
A:Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
B:Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl
C:Cho Fe2 O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc
D:Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc

0 bình luận về “Có thể điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A:Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn B:Cho NaOH tác dụng với dung dịc”

Viết một bình luận