Có thể tách các chất trong dung dịch bằng những cách nào Lọc Sàng sảy Chưng cất Để lắng Trong các năng lượng sau đây, năng lượng nào KHÔNG PHẢI là năn

Photo of author

By Eden

Có thể tách các chất trong dung dịch bằng những cách nào
Lọc
Sàng sảy
Chưng cất
Để lắng
Trong các năng lượng sau đây, năng lượng nào KHÔNG PHẢI là năng lượng sạch
Năng lượng mặt trời
Năng lượng gió
Năng lượng nước chảy
Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt
Vật nào sau đây hoạt động được nhờ trực tiếp sử dụng năng lượng gió ?
Quạt điện
Thuyền buồm
Nhà máy thủy điện
Pin mặt trời
Cơ quan sinh sản của cây cam là bộ phận nào ?
Hoa
Hạt
Quả
Rễ
Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng thành cây mới ?
Rễ
Thân

Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào có thể làm môi trường đất bị ô nhiễm ?
Tạo ra giống mới cho năng suất cao
Gieo trồng đúng thời vụ
Tưới đủ nước, bón phân chuồng, phân xanh
Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu
Chọn kết luận đúng:
Hợp tử phát triển thành quả
Noãn phát triển thành hạt
Bầu nhụy phát triển thành phôi
Hợp tử phát triển thành hạt
Điền các từ SÂU, BƯỚM CẢI, NHỘNG để hoàn thiện sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải.
Captionless Image
(1) – sâu; (2)- bướm cải; (3) – nhộng
(1) – sâu; (2) – nhộng; (3) – bướm cải
(1) – nhộng; (2) – sâu; (3) – bướm cải
(1) nhộng; (2) – bướm cải; (3) – sâu
Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?
Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở,…
Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất.
Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
Tất cả các ý trên.
Trong các loại cây sau, cây nào có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ?
Cây bí, cây đậu phộng, cây lúa
Cây gừng, cây đậu xanh, cây ngô
Cây mía, cây gừng, cây lá bỏng
Cây khoai tây, cây mướp, cây mít
Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?
Trứng
Sâu
Nhộng
Bướm
Tích Đ trước ý đúng và S trước ý sai về đặc điểm sinh sản của động vật
Đ S
Cơ quan sinh dục đực của thú tạo ra trứng
Tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử
Các loài động vật có cách sinh sản giống nhau
Hợp tử phân chi nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới
Con con mang những đặc tính của bố mẹ
Cơ quan sinh dục đực của thú tạo ra trứng
Tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử
Các loài động vật có cách sinh sản giống nhau
Hợp tử phân chi nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới
Con con mang những đặc tính của bố mẹ

0 bình luận về “Có thể tách các chất trong dung dịch bằng những cách nào Lọc Sàng sảy Chưng cất Để lắng Trong các năng lượng sau đây, năng lượng nào KHÔNG PHẢI là năn”

 1. Có thể tách các chất trong dung dịch bằng những cách nào

  Lọc

  Sàng sảy

  Chưng cất

  Để lắng

  Trong các năng lượng sau đây, năng lượng nào KHÔNG PHẢI là năng lượng sạch

  Năng lượng mặt trời

  Năng lượng gió

  Năng lượng nước chảy

  Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt

  Vật nào sau đây hoạt động được nhờ trực tiếp sử dụng năng lượng gió ?

  Quạt điện

  Thuyền buồm

  Nhà máy thủy điện

  Pin mặt trời

  Cơ quan sinh sản của cây cam là bộ phận nào ?

  Hoa

  Hạt

  Quả

  Rễ

  Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng thành cây mới ?

  Rễ

  Thân

  Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào có thể làm môi trường đất bị ô nhiễm ?

  Tạo ra giống mới cho năng suất cao

  Gieo trồng đúng thời vụ

  Tưới đủ nước, bón phân chuồng, phân xanh

  Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu

  Chọn kết luận đúng:

  Hợp tử phát triển thành quả

  Noãn phát triển thành hạt

  Bầu nhụy phát triển thành phôi

  Hợp tử phát triển thành hạt

  Điền các từ SÂU, BƯỚM CẢI, NHỘNG để hoàn thiện sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải. Captionless Image

  (1) – sâu; (2)- bướm cải; (3) – nhộng (1) – sâu;(2) – nhộng; (3) – bướm cải (1) – nhộng; (2) – sâu; (3) – bướm cải (1) nhộng; (2) – bướm cải; (3) – sâu

  Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?

  Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở,…

  Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất.

  Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

  Tất cả các ý trên.

  Trong các loại cây sau, cây nào có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ?

  Cây bí, cây đậu phộng, cây lúa

  Cây gừng, cây đậu xanh, cây ngô

  Cây mía, cây gừng, cây lá bỏng

  Cây khoai tây, cây mướp, cây mít

  Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

  Trứng

  Sâu

  Nhộng

  Bướm

  Tích Đ trước ý đúng và S trước ý sai về đặc điểm sinh sản của động vật Đ S

  S Cơ quan sinh dục đực của thú tạo ra trứng

  ĐTinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử

  SCác loài động vật có cách sinh sản giống nhau

  ĐHợp tử phân chi nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới

  ĐCon con mang những đặc tính của bố mẹ

 2. Bài làm
  1:lọc
  2: năng lượng từ than đá ,xăng dầu, khí đốt
  3: thuyền buồm
  4: hạt
  5: rễ
  6: sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu
  7: Noãn phát triển thành hạt
  8: sâu- nhộng- bướm cải
  9: tất cả các ý trên
  10: cây khoai tây ,cây mướp ,cây mít
  11:sâu
  12: +)1:S
  +)2:Đ
  +)3:S
  +)4:Đ
  +)5:Đ
  +)6:S
  +)7:Đ
  +)8:S
  +)9:Đ
  +)10:Đ
  Chúc bạn học tốt nha????
  Nếu sai thì bạn thông cảm nha????
  Cho mình sao và ctlhn nhé????

Viết một bình luận