Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hoen con vịt 8kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hoen con gà mấy kg?

Photo of author

By Quinn

Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hoen con vịt 8kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hoen con gà mấy kg?
Viết một bình luận