Công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện A: tài sản thất lạc. B: bí quyết gia truyền. C: tù nhân vượt ngục. D: di chúc thừa kế.

Photo of author

By Ruby

Công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện
A:
tài sản thất lạc.
B:
bí quyết gia truyền.
C:
tù nhân vượt ngục.
D:
di chúc thừa kế.
Leave a Comment