Cửa hàng A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng mua sỉ tập vở học sinh loại thùng tập 100 quyển một thùng như sau : nếu muamột thùng thì giả

Photo of author

By Samantha

Cửa hàng A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng mua sỉ tập vở học sinh loại thùng tập 100 quyển một thùng như sau : nếu muamột thùng thì giảm 5% so với giá niêm yết, nếu mua 2 thùng thì thùng thứ nhất giảm 5% còn thùng thứ 2 giảm 10% so với giá niêm yết , nếu mau 3 thùng trở lên thì ngoài 2 thùng đầu được hưởng trương trình giảm giá như trên thì từ thùng thứ 3 trở đi mỗi thùng sẽ được giảm 205 so với giá niêm yết, biết giá niêm yết mỗi thùng loại 100 quyể một thùng là 450000 A) anh tùng mua 5 thùng loại 100 quyển/thùng ở cửa hàng A sẽ phải trả bao nhiêu tiền? B) cửa hàng B lại có chương trình giảm giá cho các loại thùng tập nêu trên là : nếu mau từ 3 thùng trở lên sẽ giảm 14% cho mỗi thùng, nếu anh tùng mau 5 thùng thì nên mau ở cửa hàng nào để số tiền phải trả ít hơn biết giá niêm yết ở hai cửa hàng là bằng nhau
Viết một bình luận