Cửa hàng bán nước uống đóng chai với giá 3000 đồng/ chai. Cửa hàng có chương trình khuyến mại tặng 1 chai miễn phí cho mỗi lần mua 5 chai. Một giáo vi

Photo of author

By Aaliyah

Cửa hàng bán nước uống đóng chai với giá 3000 đồng/ chai. Cửa hàng có chương trình khuyến mại tặng 1 chai miễn phí cho mỗi lần mua 5 chai. Một giáo viên đã lên kế hoạch một chuyến đi thực tế cho một lớp 34 học sinh, và cần mua cho mỗi học sinh một chai nước. Số tiền mà giáo viên phải trả là:
A. 87 000 đồng B. 84 000 đồng C. 90 000 đồng D. 81 000 đồng
Giải chi tiết nha
Viết một bình luận