của hàng thời trang tại chung tâm thương mại giảm giá 10% thì giá báns là 216.000 đồng. nhân dịp khai trương của hàng lại giảm giá 20% cho một khách h

Photo of author

By Madelyn

của hàng thời trang tại chung tâm thương mại giảm giá 10% thì giá báns là 216.000 đồng. nhân dịp khai trương của hàng lại giảm giá 20% cho một khách hàng mua đồng phục lên lớp 6 cho con hỏi người đó mua hết bao nhiêu tiền và sau đợt giảm gí phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để có lại giá ban đầu
Viết một bình luận