cùng 1 lúc, có 2 người khởi hành từ A để đi trên quãng đường AB( với A=2BC). Người thứ nhất đi quãng đường AB với vận tốc 12km/h. Quãng đường BC với v

By Vivian

cùng 1 lúc, có 2 người khởi hành từ A để đi trên quãng đường AB( với A=2BC). Người thứ nhất đi quãng đường AB với vận tốc 12km/h. Quãng đường BC với vận tốc 4km/h.Người tứ hai đi với vận tốc 4km/h. bc với vận tốc 4km/h. Người nọ đến trc người kia 30 phút, Ai đến sớm hơn, tính chiều dài quãng đường BC

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận