Đặc điểm chung của địa hình Việt nam, đặc điểm các khu vực Việt Nam

Photo of author

By Samantha

Đặc điểm chung của địa hình Việt nam, đặc điểm các khu vực Việt Nam

0 bình luận về “Đặc điểm chung của địa hình Việt nam, đặc điểm các khu vực Việt Nam”

 1. – Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:(ko cao nha):)

       + Đồi núi chiếm tới 3/4 S lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích.

      + Trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85%, địa hình cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1%.

  – Cấu trúc địa hình khá đa dạng:

       + Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ hóa, tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và phân hóa đa dạng.

       + Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính nha:

  + Đó là:

        ● Hướng Tây Bắc – Đông Nam thể hiện rõ rệt từ hưu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

        ● Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Trường Sơn Nam,TSB,Chúc bn học tốt

Viết một bình luận