cho a/b = c/d . CM : a) a/a-b = c/c-d b/) a/b =a+c/b+d c)a/3a+b = c/3c+d

cho a/b = c/d . CM : a) a/a-b = ...

Read more

viet phan so 9/10duoi dang ti so pan tram 15 phan tram cua 320 la nam1756 thuoc the ki thu may

viet phan so 9/10duoi dang ti so pan tram 15 ...

Read more

Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là A. C2H4O B. C5H12O C. C4H8O2

Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản ...

Read more

Read the following sentences and complete them with prepositions 5.I shall be ready ______ a moment. 8.I began to work here in January_______ the year

Read the following sentences and complete them with prepositions 5.I ...

Read more

write about drawbacks of playing computer games (140 words ) giúp mk với ạ

write about drawbacks of playing computer games (140 words ) ...

Read more

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Cho a = 4, b = 64, c = 2. ...

Read more

Một người thợ lắp đặt bàn ghế ghế cho học sinh với năng suất không đổi . Trong 35 phút Anh ta lắp được hai bộ bàn ghế . Hỏi trong 2:55 anh ta lắp được

Một người thợ lắp đặt bàn ghế ghế cho học ...

Read more

Em hãy kể lại truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh bằng lời văn của em . Ko chép mạng

Em hãy kể lại truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh ...

Read more

1.Thế nào là hai lực cân bằng? 2. Nêu ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực bằng nhau và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của 2 lực đó

1.Thế nào là hai lực cân bằng? 2. Nêu ví ...

Read more

Cho 9,2 gam kim loại Na tác dụng hết với khí Oxi a viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra b tính thể tích oxi tham gia phản ứng điều kiện tiêu

Cho 9,2 gam kim loại Na tác dụng hết với ...

Read more