Đặc điểm phát triển công nghiệp của Hoa Kỳ. Những năm gần đây sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ có sự thay đổi như thế nào ?

Photo of author

By Mary

Đặc điểm phát triển công nghiệp của Hoa Kỳ. Những năm gần đây sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ có sự thay đổi như thế nào ?

0 bình luận về “Đặc điểm phát triển công nghiệp của Hoa Kỳ. Những năm gần đây sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ có sự thay đổi như thế nào ?”

 1. – Các ngành công nghiệp của Bắc Mĩ là : sản xuất máy tự động, công nghiệp điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, sản xuất máy bay, tên lửa,…

  – Những biến đổi trong sản xuất công nghiệp của Hoa Kì:

  + Cuối thế kỉ XIX, Hoa Kì rất chú trọng phát triển các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất, dệt, … Hiện nay các ngành công nghiệp truyền thống đang bị sa sút dần và các ngành công nghiệp có công nghệ kĩ thuật cao đang được phát triển rất nhanh như : sản xuất máy tự động, công nghiệp điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ…

  + Về mặt lãnh thổ : Từ chỗ công nghiệp phân bố lập trung ở phía nam Hồ Lớn, vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương thì nay đang phát triển mạnh xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

 2. 2. Công nghiệp

  – Là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

  – Tỉ trọng trong GDP có xu hướng giảm.

  – Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành:

     + Công nghiệp chế biến.

     + Công nghiệp điện lực: nhiệt điện, điện nguyên tử, thuỷ điện…

     + Công nghiệp khai khoáng đứng đầu thế giới.

  – Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành có sự thay đổi: giảm tỉ trọng các ngành CN truyền thống tăng các ngành CN hiện đại.

  – Phân bố:

     + Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

     + Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành CN hiện đại.

Viết một bình luận