cho pt x bình – (2m -1) x – 2m = 0 tìm m để pt có nghiệm gọi x1x2 là nghiệm của Pt tìm m biết x1x2 thỏa x1 bình + x2 bình – 4x1x2 + 2×1 (x1 – x2) + 2

By Caroline

cho pt x bình – (2m -1) x – 2m = 0 tìm m để pt có nghiệm gọi x1x2 là nghiệm của Pt tìm m biết x1x2 thỏa x1 bình + x2 bình – 4x1x2 + 2×1 (x1 – x2) + 2×2 (x1 + x2) = 12 ko phải mik ko bt làm mà mình lười làm ai làm giúp nha <3
Viết một bình luận