Dẫn 8,96l hỗn hợp A gồm Metan Etilen và Propilen qua dung dịch brôm dư (brôm tan trong ccl4). Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 11,9 gam và

By Abigail

Dẫn 8,96l hỗn hợp A gồm Metan Etilen và Propilen qua dung dịch brôm dư (brôm tan trong ccl4). Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 11,9 gam và thu được 1,12l khí. Tính thành phần phần trăm thể tích các khí của hỗn hợp A biết các thể tích đó ở đktc. Tính khối lượng các sản phẩm sau phản ứng

0 bình luận về “Dẫn 8,96l hỗn hợp A gồm Metan Etilen và Propilen qua dung dịch brôm dư (brôm tan trong ccl4). Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 11,9 gam và”

 1. Khí đi ra là CH4 

  => V etilen,propilen= 8,96-1,12= 7,84l 

  Gọi a là mol C2H4, b là mol C3H6

  => 22,4a+ 22,4b= 7,84    (1) 

  m tăng= m anken 

  => 28a+ 42b= 11,9           (2)

  (1)(2) => a= 0,2; b= 0,15 

  %CH4= $\frac{1,12.100}{8,96}$= 12,5% 

  %C2H4= $\frac{0,2.22,4.100}{8,96}$= 50% 

  %C3H6= 37,5%

  Trả lời

Viết một bình luận