Dân cư tập trung đông đúc ở đâu

Photo of author

By Mackenzie

Dân cư tập trung đông đúc ở đâu

0 bình luận về “Dân cư tập trung đông đúc ở đâu”

  1. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển nhất là đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

    Vì: Ở vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi nên dân cư tập trung đông đúc.

Viết một bình luận