Anh A mua ôtô trị giá 80000000₫ để chở khách. Cứ mỗi ngày chở khách anh thu được 500000₫ trừ chi phí anh thu được 400000₫ .Hãy xác định tổng vốn đầu t

Photo of author

By Sadie

Anh A mua ôtô trị giá 80000000₫ để chở khách. Cứ mỗi ngày chở khách anh thu được 500000₫ trừ chi phí anh thu được 400000₫ .Hãy xác định tổng vốn đầu tư của
anh A

0 bình luận về “Anh A mua ôtô trị giá 80000000₫ để chở khách. Cứ mỗi ngày chở khách anh thu được 500000₫ trừ chi phí anh thu được 400000₫ .Hãy xác định tổng vốn đầu t”

Viết một bình luận