đặt điểm không phải tiến hoá cảu thực vật hạt kín ? _ Giups mình với mai thi rồi _

Photo of author

By Charlie

đặt điểm không phải tiến hoá cảu thực vật hạt kín ?
_ Giups mình với mai thi rồi _

0 bình luận về “đặt điểm không phải tiến hoá cảu thực vật hạt kín ? _ Giups mình với mai thi rồi _”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    đặt điểm không phải tiến hoá của thực vật hạt kín là:  rễ, thân, lá, cành,…

Viết một bình luận