Đặt khoi hương trước ánh đèn pin ta thấy vệt sáng. Vì Sao em hãy giải thích

By Lydia

Đặt khoi hương trước ánh đèn pin ta thấy vệt sáng. Vì Sao em hãy giải thích
Viết một bình luận