Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 36m28dm2=……………dm2 17m221dm2= …………..dm2 26kg 600g= ………..kg 45,3km=…….km………..m

Photo of author

By Savannah

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
36m28dm2=……………dm2
17m221dm2= …………..dm2
26kg 600g= ………..kg
45,3km=…….km………..m

0 bình luận về “Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 36m28dm2=……………dm2 17m221dm2= …………..dm2 26kg 600g= ………..kg 45,3km=…….km………..m”

 1. 36$m^{2}$8$dm^{2}$ =…3608..$dm^{2}$ 

  17$m^{2}$21$dm^{2}$ = …1721..$dm^{2}$ 

  26kg 600g= …26,6..kg

  45,3km=45…km…300…m

   

 2. $\text { Đáp án: }$

  36m 28dm² $\text { = }$ $\frac {9}{700}$  $\text {dm².}$

  $\text { 17m 221dm² = }$ $\frac {1}{1300}$ $\text { dm².}$

  $\text { 26kg 600g = 26,6 kg.}$

  $\text {45,3km = 45 km 300 m.}$

Viết một bình luận