đặt một hình lập phương có khối lượng 5 kg lên mặt bàn nằm ngang . biết một cạch của khối lập phương dài 10 cm , áp suất do hộp tác dụng lên mặt bàn l

By Nevaeh

đặt một hình lập phương có khối lượng 5 kg lên mặt bàn nằm ngang . biết một cạch của khối lập phương dài 10 cm , áp suất do hộp tác dụng lên mặt bàn la bao nhiêu

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận