Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

Giúp mình bài tập hóa lớp 10 Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2

By mtrend

Đâu là mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2?

  • A. Thăng hoa khi đun nóng.
  • B. Dùng để sản xuất nước Javel.
  • C. Oxi hóa được nước.
  • D. Chất lỏng, màu nâu đỏ

ariana
Đáp án:

$B.$

Giải thích các bước giải:

A. Sai vì thăng hoa là tính chất của Iot

B. Đúng vì nước Giaven được điều chế như sau:

$Cl_2+2NaOH \to NaCl+NaClO+H_2O$

C. Sai vì chỉ có Flo mới oxi hóa được $H_2O$

D. Sai vì Brom mới là dung dịch màu nâu đỏ

adalynn
Đáp án:

Mô tả đúng về đơn chất halogen Cl2 là dùng để sản xuất nước Javel. Đáp án B.

Phương trình điều chế nước Javel là: Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Các đáp án còn lại:

A. Thăng hoa khi đun nóng => đây là tính chất của Iot.

C. Oxi hóa được nước => đây là tính chất của Flo

D. Chất lỏng, màu nâu đỏ => sai vì Clo có màu vàng lục. Còn màu nâu đỏ là của Brom.

* Một số đặc điểm về đơn chất halogen Cl2:

– Tính chất vật lí: Clo là chất khí, có màu vàng lục, mùi hắc, nặng hơn không khí, tan được trong nước và nhiều loại dung môi hữu cơ. Khí clo bị nước hòa tan ở 20oC theo tỉ lệ 1 thể tích nước hòa tan được 2,5 thể tích clo.

– Tính chất hóa học: 

+ Mang đủ đặc điểm của 1 phi kim như tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối clorua, tác dụng với H2.

Mg + Cl2 (t°) → MgCl2

Cu + Cl2 (t°) → CuCl2

Cl2 + H2 (t°) → 2HCl ↑

+ Một số tính chất đặc trưng của clo:

Tác dụng với nước tạo thành dung dịch nước clo gồm Cl2, HCl và HClO (phản ứng thuận nghịch):

Cl + H2O ⇔ HCl + HClO

Tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành nước Javel được ứng dụng nhiều trong cuộc sống:

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

+ Clo không tác dụng trực tiếp ớ oxi.