Đề Bài : A.Tính diện tích hình vuông có cạnh 60mm. B. Tính diện tích hình vuông có chu vi là 32 cm .

Photo of author

By aikhanh

Đề Bài : A.Tính diện tích hình vuông có cạnh 60mm.
B. Tính diện tích hình vuông có chu vi là 32 cm .
Viết một bình luận