Đề bài: Phân tích đa thức thành nhân tử a) -3x – 6xy + 9xz b) x ³ – x

By Abigail

Đề bài: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) -3x – 6xy + 9xz
b) x ³ – x

0 bình luận về “Đề bài: Phân tích đa thức thành nhân tử a) -3x – 6xy + 9xz b) x ³ – x”

 1. Đáp án:3x (1-2y+3z)

  x(x+1)(x-1)

   

  Giải thích các bước giải:a) đưa 3x ra ngoài làm nhân tử chung

  b) đưa x ra ngoài làm nhân tử chung rồi dùng hàng đẳng thức

   

  Trả lời

Viết một bình luận