để đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày thì mổ gia đình bốn thành viên cần 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi ki

By Ivy

để đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày thì mổ gia đình bốn thành viên cần 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kilogam pthịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị và lipit, còn mỗi kilôgam thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Giá thịt bò là 100000 đồng/kg thịt heo là 70000 đồng/kg. hỏi cần mua bao nhiêu tiền thịt bò và thịt heo để đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho 4 người

0 bình luận về “để đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày thì mổ gia đình bốn thành viên cần 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi ki”

 1. Gọi khối lượng thịt bò và thịt heo lần lượt là $x$(kg) và $y$(kg).

  Vậy lượng protein là $800x + 600y$(đơn vị)

  Do tổng lượng protein là $900$ đơn vị nên

  $800x + 600y = 900$

  $<-> 8x + 6y = 9$

  Lượng lipit là $200x + 400y$(đơn vị)

  Do tổng lượng lipit là $400$ nên ta có

  $200x + 400y= 400$

  $<-> x + 2y = 2$

  Vậy ta có hệ

  $\begin{cases} x + 2y = 2\\ 8x + 6y = 9 \end{cases}$

  Vậy $x = 0,6$ và $y = 0,7$

  Vậy giá thịt bò là

  $0,6 \times 100.000 = 60.000$(đ)

  Giá thịt heo là

  $0,7 \times 70.000 = 49.000$(đ)

  Trả lời

Viết một bình luận