Để dụng cụ hoặc thiết bị điện hoạt động được ta phải nối dụng cụ hoặc thiết bị điện ấy với………………….bằng……………………….Mạch đ

By Josephine

Để dụng cụ hoặc thiết bị điện hoạt động được ta phải nối dụng cụ hoặc thiết bị điện ấy với………………….bằng……………………….Mạch điện như thế gọi là…………………………………….

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận