Vùng dưới đồi thuộc não trung gian có vai trò gì ?

Photo of author

By Reese

Vùng dưới đồi thuộc não trung gian có vai trò gì ?

0 bình luận về “Vùng dưới đồi thuộc não trung gian có vai trò gì ?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải phóng hooc-môn

  Điều hòa thân nhiệt

  Duy trì chu kỳ sinh lý hằng ngày

  Kiểm soát sự thèm ăn

  Quản lý hành vi tình dục

  Điều chỉnh cảm xúc

  Điều chỉnh quá trình trao đổi chất

 2. – Tiết các hoocmôn chỉ đạo hoạt động của các tuyến khác

  – Tiết các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucôzơ, nước, co tử cung…

Viết một bình luận