Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây? A: Al B: Dung dịch NaOH C: Dung dịch H2 SO4 loãng D: Fe

By Allison

Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây?
A:
Al
B:
Dung dịch NaOH
C:
Dung dịch H2 SO4 loãng
D:
Fe

0 bình luận về “Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây? A: Al B: Dung dịch NaOH C: Dung dịch H2 SO4 loãng D: Fe”

Viết một bình luận