ĐỀ NGHỊ LÀM ĐẦY ĐỦ ĐỂ EM HIỂU Ạ Quãng đường AB dài 48km, trong đó đoạn đường khu dân cư dài 8km. 1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc quy định. Khi đi qua

By Brielle

ĐỀ NGHỊ LÀM ĐẦY ĐỦ ĐỂ EM HIỂU Ạ
Quãng đường AB dài 48km, trong đó đoạn đường khu dân cư dài 8km. 1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc quy định. Khi đi qua khu dân cư xe giảm vận tốc 10km/h so với vận tốc quy định. Tính vận tốc ô tô khi đi qua khu dân cư biết thời gian ô tô đi từ A đến B là 1 giờ.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận