Để tìm chính xác ngày n/t/2021 ta áp dụng quy tắc Newday như sau: – Bước 1: Tính M = (t – 3).30 + (n +1) + N N là số lượng tháng có 31 ngày từ tháng 0

Photo of author

By Athena

Để tìm chính xác ngày n/t/2021 ta áp dụng quy tắc Newday như sau:
– Bước 1: Tính M = (t – 3).30 + (n +1) + N
N là số lượng tháng có 31 ngày từ tháng 03 đến tháng t – 1.
– Bước 2: Lấy M chia 7 được dư là r. Ta tra vào bảng sau
r = 0 → thứ bảy
r = 1 → chủ nhật
r = 2 → thứ hai
r = 3 → thứ ba
r = 4 → thứ tư
r = 5 → thứ năm
r = 6 → thứ sáu
Nếu t = 1 thì M = 26 + n Nếu t = 2 thì M = n + 1
Ví dụ: 1) Tìm thứ của ngày 06/11/2021
Ta có M = (11 – 3).30 + 7 + 5 = 252. Vì 252 chia 7 có dư là 0. Nên ngày 06/11/2021 rơi vào ngày thứ Bảy.
a) Trên Thế Giới chọn ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng 05 để làm “Ngày Của Mẹ”. Các em hãy áp dụng quy tắc Newday để tìm Ngày của mẹ trong năm 2021 này nhé ?
Viết một bình luận