Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại 1 số địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid 19 1 tổ chức nguyện đã dự định chở 180 tấn hàng chia đều bằng 1 số

Photo of author

By Peyton

Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại 1 số địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid 19 1 tổ chức nguyện đã dự định chở 180 tấn hàng chia đều bằng 1 số xe cùng loại. lúc khởi hành có 2 xe bị hỏng nên tất cả xe phải chở thêm 3 tấn so với dự định. Hỏi ban đầu có bao nhiêu xe tham gia chở hàng
Viết một bình luận