Dịch giúp mik bài này với, không dịch ở google nha Almost everybody has some kinds of hobby. My hobbies are listening to music and watching television

Photo of author

By Claire

Dịch giúp mik bài này với, không dịch ở google nha
Almost everybody has some kinds of hobby. My hobbies are listening to music and watching television.
I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favourite songs from an old cassette recorder. At weekends, I usually go to music shops in the downtown areas to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul McCartney.
I also spend an hour after dinner watching news and documentary programmes. I particularly enjoy the programme “The World Here and There” because it broadens my knowledge of nature and human civilizations.
I think that my hobbies are very useful. They widen my knowledge, relax my mind, and make me feel better about myself.

0 bình luận về “Dịch giúp mik bài này với, không dịch ở google nha Almost everybody has some kinds of hobby. My hobbies are listening to music and watching television”

 1. ⇒Hầu hết mọi người đều có những sở thích riêng. Sở thích của tôi là nghe nhạc và xem tivi.

  Tôi rất yêu thích âm nhạc. Khi rảnh rỗi, tôi thường nghe những bài hát yêu thích của mình từ một máy ghi âm cát-sét cũ. Cuối tuần, tôi thường đến các cửa hàng âm nhạc ở các khu trung tâm thành phố để mua những chiếc đĩa CD (đĩa quang) hay. Trong số các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích: Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna và Paul McCartney.

  Tôi cũng dành một giờ sau bữa tối để xem tin tức (bản tin) và các chương trình tài liệu. Tôi đặc biệt thích chương trình “Thế giới ở đây và ở đó” vì nó mở rộng kiến ​​thức của tôi về tự nhiên và các nền văn minh của con người.

  Tôi nghĩ rằng sở thích của tôi rất hữu ích. Chúng giúp tôi hiểu biết nhiều hơn, thư giãn tâm trí của tôi và khiến tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân.

  @Thỏ

  #LunarKim

 2. Dich:

  Hầu như mọi người đều có sở thích của riêng mình. Sở thích của tôi là nghe nhạc và xem tivi.
  Tôi rất thích âm nhạc. Khi rảnh, tôi thường nghe những bài hát yêu thích từ một chiếc máy ghi âm cassette cũ. Cuối tuần, tôi thường đến các cửa hàng âm nhạc ở các khu trung tâm thành phố để mua những đĩa CD hay. Trong số các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna và Paul McCartney.
  Tôi cũng dành một số giờ sau bữa tối để xem tin tức và các chương trình tài liệu. Tôi đặc biệt thích chương trình “Thế giới ở đây và ở đó” vì nó mở rộng kiến thức của tôi về tự nhiên và các nền văn minh của con người.
  Tôi nghĩ sở thích của tôi rất hữu ích. Chúng giúp tôi mở mang kiến thức, thư giãn đầu óc và khiến tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Viết một bình luận