Điểm khác nhau giữa người tối cổ và người Tinh khôn

By Parker

Điểm khác nhau giữa người tối cổ và người Tinh khôn

0 bình luận về “Điểm khác nhau giữa người tối cổ và người Tinh khôn”

 1. Người tối cổ

  – Hầu như có thể đi và đứng bằng hai chân.

  – Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô về phía trước…

  – Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏng.

  – Công cụ : Hòn đá được ghè đẽo thô sơ.

  Người tinh khôn

  – Dáng đứng thẳng .

  – Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm lùi vào trong…

  – Lớp lông mỏng không còn.

  – Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, biết đến thuật luyện kim.

  Trả lời

Viết một bình luận