điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện: a)chia hết cho 2 b)chia hết cho 5

Photo of author

By Parker

điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:
a)chia hết cho 2
b)chia hết cho 5

0 bình luận về “điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện: a)chia hết cho 2 b)chia hết cho 5”

 1. Đáp án: a,* thuộc tập hợp rỗng

  b,* thuộc (1;2;3;4;5;6;7;8;9)

  Giải thích các bước giải: a,

  Vì *85 là số lẻ nên ko có số nào để *85 chia hết cho 2

  b,Vì *85 đã là số chia hết cho 5 nên * thuộc (1;2;3;4;5;6;7;8;9)

 2. Đáp án:

  a) để *85 chia hết cho 2 thì số tận cùng của nó phải là số chẵn mà 5 là số lẻ nên không có số nào thỏa mãn điều kiện

  b) để *85 chia hết cho 5 thì số đó phải có tận cùng là 0 hoặc 5 mà *85 luôn có tận cùng là 5 với mọi * nên *={1;2;3;4;5;6;7;8;9}

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận