điền số thích hợp vào chỗ chấm: điền số nha chứ ko phải phân số a) điền số thích hợp vào chỗ chấm: điền số nha chứ ko phải phân số a)Gía trị thích hợp

Photo of author

By Remi

điền số thích hợp vào chỗ chấm:
điền số nha chứ ko phải phân số
a) điền số thích hợp vào chỗ chấm:
điền số nha chứ ko phải phân số
a)Gía trị thích hợp của y để y x 2/5 =5/12 +1/4
b)Gía trị thích hợp của y để y : 3/7=13/15 -2/5
c)Gía trị thích hợp của y để 5/3 -y=7/12:5/6
d)Gía trị thích hợp của y để 4/15 : y = (5/4 + 1/2)x 4/13
Viết một bình luận