Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh là 2,5 dm

Photo of author

By Kennedy

Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh là 2,5 dm

0 bình luận về “Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh là 2,5 dm”

 1. Đáp án:

  37,5dm²

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích toàn phần của một hình lập phương là :

  2,5 x 2,5 x 6 = 37,5dm²

 2. Đáp án: `37,5dm^2`

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích toàn phần là:

  `2,5 × 2,5 × 6 = 37,5 (dm^2)`

  Đáp số: `37,5dm^2`

Viết một bình luận